MERIMA KRUŠEVAC

INVESTITOR: MERIMA Kruševac

PREDMET RADOVA: rekonstrukcija razvoda pregrejane pare D=10.5 t/h p=22 bar tmax=280°C

Postojeće stanje:

Za sopstvene tehnološke potrebe, fabrika masnih kiselina unutar kompanije MERIMA Kruševac, snabedva se iz postojeće ''Toplane'' pregrejanom parom sledećih tehničkih karakteristika: D=10.5 t/h, pritisak p=22 bar i tmax=280°C, koja se dovodni nadzemnim cevovodom DN100. Instalacija za snabdevanje tehnoloških potrošača parom je stara, izaziva dosta zastoja u radu, pa je Investitor odlučio da izvrši kompletnu rekonstrukciju razvoda pare unutar fabrike masnih kiselina.

Tehnički opis izvedenog stanja:

Rekonstrukcijom parnog sistema unutar fabrike masnih kiselina obezbeđeno je sigurno i stabilno snabdevanje svih tehnoloških potrošača potrebnom količinom pregrejane pare na određenom pritisku. Oprema u fabrici, tehnloški zahteva pregrejanu paru pritiska 22 bar, 15 bar i 5 bar. U skladu sa zahtevima Investitora, izvršena su potrebna tehnološka, odnosno tehnička rešenja za rekonstrukciju postojećeg parnog sistema, sa isporukom i ugradnjom nove opreme, čime su izvršena poboljšanja u procesu proizvodnje.

Izvršena je ugradnja:

Prema datom rešenju rekonstrukcije, para se raspodeljuje preko novih razdelnika i reducir stanica do svih tehnoloških potrošača koji su povezani odgovarajućim cevovodima i kompletirani svom neophodnom armaturom, za predviđeni nov kvalitet pare (22 bar, 15 bar i 5 bar).

Iz razdelnika pare R1 koji je postavljen na koti ±0.00 para se odvodi direktno za tehnološke potrošače i to u: destilacija masnih kiselina 2t/h, destilacija glicerina 2 t/h, novi autoklav 1t/h, kao i za reducir stanicu RS-1 sa 22/15 bar u količini 5.5 t/h.

Izlaz reducirane pare posle RS-1 sa 15 bar ide u razdelnik pare R-2.

Para pritiska 15 bar iz razdelnika R-2 odvodi se u stari autoklav 1t/h, i za reducir stanicu RS-2 sa 15/5 bar u količini od od 4.5 t/h.

Izlaz reducirane pare posle RS-2 sa 5 bar ide u razdelnik pare R-3. Iz ovog centralnog razdelnika R-3 distribuira se para 5 bar do razdelnika R-4, R-5, R-6 i R-7, kao i za druge potrošače. Razdelnik R-3 je sa razdelnicima R-4 i R-5 direktno povezan cevovodom DN80, dok je sa razdelnicima R-6 i R-7 povezan zajedničkim cevovodom DN100, koji se kasnije deli na dva cevovoda veličine po DN80.

Svi novi razdelnici pare snabdeveni su svojim ventilima sigurnosti sa oprugom. Izlazi sa ventila sigurnosti sa razdelnika pare i sa reducir stanica odvedeni su u slobodnu atmosferu.

Povezivanje novih razdelnika pare sa potrošačima je izvedeno pomoću cevovoda, izrađenih od bešavnih cevi kvaliteta Č.1214 sa odgovarajućim atestima.

Izvedena su neophodna odvodnjavanja linija parovoda i svih razdelnika pare, kao i pražnjenja na skokovima reducir stanice, preko novih kondenznih baterija, proizvođač GESTRA, sve sprovedeno i povezano na postojeće linije, po nivoima pritiska.

U skladu sa odobenom tehnologijom zavarivanja izvršena je RO kontrola 10% zavarenih spojeva.

Nakon uspešnog ispiranja i ispitivanja cevovoda izvršena je izolacija razdelnika pare i cevovoda, koji su topliji od 50°C, mineralnom vunom sa oblogom od Al lima.

Kompletni radovi su završeni za 7 nedelja.

Početna O nama ICT Usluge Inženjering i projektovanje Kontakt